Магазинът преди промяната

Вижте на следващата снимка как изглежда магазинът след новия дизайн и смяната на рекламните пана!

Рекламни табели с външно осветяване