Номер на улица

Тези цифри, разположени хоризонтално или вертикално, указват номер на улица, сграда или дом. Цифрите са метални, прахово боядисани и се ползват при външни атмосферни условия.

метални цифри  номер на блок  номер на дом  номер на къща  номер на улица  номера за къща  номера на сграда

Категории

обемни букви

Метални букви