Номер на улица или номер на къща

Тези цифри, разположени хоризонтално или вертикално, указват номер на улица, сграда или дом. Цифрите са метални, прахово боядисани и се ползват при външни атмосферни условия.

метални цифри  номер  номер на блок  номер на дом  номер на жилищна сграда  номер на къща  номер на улица  номера  номера за къща  номера на сграда

Категории

обемни букви

Метални букви и цифри