Покривен знак НИКМИ конструкция

Носещата метална конструкция за покривна реклама НИКМИ изработена и монтирана от Артзона. Конструкцията е изработена така че да следва буквите, за да не се вижда и да не пречи на визията на логото. Метални букви НИКМИ монтирани на носещата метална конструция са светещи. Около краката на конструкцията е поставена изолационна лента.

Download (480x360)

building  channel  company  led  letter  logo  roof  sign  signs  top  букви  знак  конструкция  покрив  покривен  покривна  реклама  светещи  табела

[[От |From the]] products

Метални конструкции