първи стъпки с кайта

Митко Ламбов - Грапчо (26.11.1965 - 15.07.2009 )