Рекламна информационна стойка

Рекламно информационна стойка със снап рамка за лесна смяна на информацията - отпечатва се информацията на лист А4 и се сменя за секунди! Изработка на рекламни табели от www.artzone.bg

Рекламни стелажи и дисплеи