Рекламни табели за магазин

Рекламни табели за магазин, на които може да се сменя рекламното изображение.

Рекламни табели с външно осветяване