Рекламен надпис за хотел

Рекламен надпис за хотел, който се състои от лого и обемни букви.

Изработка на рекламни табели