Рекламен тотем EUROPARK

Рекламна агенция Артзона изработва светещи и несветещи тотеми с разнообразни по сложност форма и дизайн. За целите на една бизнес сграда е важно на рекламния тотем да може лесно да се поставят логата на наемателите, така че посетителите лесно да се ориентират. Всяко лого на наемател се поставя на отделна табела на тотема

Категории

рекламен тотем

Рекламен тотем