Рекламна табела с лого

Тази рекламна табела е двустранна и е предвидена да бъде изнасяна пред офис или магазин. Рекламната табела е достатъчно тежка, за да не пада при вятър и достатъчно лека, за да може лесно да я изнасяте и внасяте. На табелата може да пишете с тебешир. Изработка на рекламни табели от www.artzone.bg

метална табела  рекламен стопер  рекламна табела за магазин  рекламна табела за ресторант  рекламна табела за тротоар  стопер