Стрелка с неон за ХОТЕЛ

Упътваща към местонахождението на хотела стрелка с неон и надпис HOTEL - неоновите елементи светят вечер и премигват, за да привличат вниманието

неон  неон стрелка  неонов знак  неонова реклама  покривна реклама  покривна реклама хотел  реклама неон  светеща табела неон  табела неон  хотел светеща табела  хотел светещи букви  хотел табела

Категории

неонова реклама

Светлинна реклама