Светещи букви за фитнес в САЩ SPIN и ROW]

Тези красиви светещи букви са изработени от Артзона за фитнес център в САЩ през 2016 година - в момента се изработва още един надпис YOGA за същия клиент ` These beautiful letters light up marquee style were made by Artzone for a jym in USA in 2016. A new order is coming for the same jym - the letters YOGA

jym sign  letters light up  letters light up row  spin letters  изработка на реклама  изработка на табели  реклама за фитнес  светеща реклама  светеща табела  светещи букви  спортна зала реклама  табела за фитнес  табели за спортна зала

Светещи Букви с Едисон крушки