светещи букви за покривна реклама

Метални обемни букви за светеща табела на покрив - след като бъдат заварени буквите се боядисват прахово, за да могат да издържат дълго време на външни атмосферни условия

изработка на покривна реклама  изработка на светеща табела  изработка на светещи букви  покривна реклама  светеща табела  светещи букви

Категории

светещи букви

Изработка на рекламни табели