Табло информация в бизнес сграда

Информационно табло с логата на фирми наематели в бизнес сграда

Рекламни Табели с лого и надписи