Тотем за бизнес център с лога на наематели

Тотем със система за лесна смяна на табели за наематели.

билборд с лога на наематели  рекламен тотем  табло с лога на наематели  тотем  тотем за бизнес център

Рекламен тотем