Artzone.bg - Рекламни Табели & Светещи букви

Рекламна / Светеща табела на магазин - Кога мога да поставя рекламна табела? Мога ли да поставя светеща табела? Какво точно казва законът?

РЕКЛАМНА ТАБЕЛА ДЖАК ДАНИЕЛСМагазинът на ул. Екзарх Йосиф 29 е изцяло с нова визия - обновена фасада и рекламна табела брандирана с логото на Джак Даниелс. Фасадата на магазина е облечена с алуминиев композитен панел - черен мат. Рекламните надписи са плотерно рязано фолио на 3М. Витрината на магазина е брандирана с логото на Джак Даниелс чрез облепване с перфофолио, което пропуска светлина в помещението. Рекламната табела е обемна, също изработена от алуминиев композитен панел – етаблбонд.


Може да поставите светеща или несветеща табела озобначаваща името на магазина ви или дейността, която извършвате на фасадата на жилищната сграда, където се намира вашият търговски обект. Има обаче и някои особености, с които трябва да се съобразите, тъй като Наредбата   го налага. Трябва да започна с обстоятелството, че не може  да  се монтират табели безразборно, където пожелаете и каквито решите. За  размери и местоположение на рекламната табела са посочени точни изисквания в Наредба за преместваемите обекти, за рекламните, информационни и монументално-декоративни елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община https://web2.apis.bg/sofiacouncil/p.php?i=2414168

Когато вашия обект се намира на нивото на улицата, табелата не може да се издава от фасадата на сградата на повече от 0,15м. Ако обаче поставите светещата табела на височина над 2,50 м над улицата, табелата ми ще може да стърчи извън фасадата, но само до 1,50 м от нея. В тази връзка, ако сте решили да поставя табела върху козирката или навеса, намиращи се над обекта ви, който е на партера, табелата не може да стои по-високо от 1 м.от тази козирка или навес, а така също и не може да закрива каквито и да било отвори по фасадата.

Процедура за поставяне на табели

След като се установи къде и как се поставя светеща рекламна табела трябва да се подготвят документи за подаване в общината за издаване на разрешително за монтаж на рекламната табела. Рекламна табела не може да бъде монтирана без разрешение от района на общината, в която се намира търговския обект. Разрешението за поставяне се получава от главния архитект на съответния район.

Как всъщност става процедурата по получаване на такова разрешение?

Преди въобще да отидете в общината, може да се свържете с Артзона на office@artzone.bg , която ще подготви дизайна и проект на вашата табела. След като одобрите дизайна може да възложите на Артзона изготвянето на проектна документация (набор от документи, който включва ПБЗ, конструктивен проект, архитектурен проект, ел. проект и идеен проект) и след като добавите документ за собственост или ползване – това най-често е договор за наем на помещението или нотариален акт за покупко-продажба, ако притежавам имота лично - може да подадете документите в общината.

Важно!

Отново е редно да се отбележи, че ако табела се поставя в сграда с режим на етажна собственост, към документите за общината, трябва да се прибави и протокол от проведено общо събрание на етажните собственици, от който да става ясно че ЕС се съгласява да бъде поставена такава табела на фасадата на сградата на същата ЕС. В едномесечен срок след подадеването на документите ще получите отговор от съответната община. За издаването на разрешителното следва да заплатите на общината сума, която в зависимост от обекта вариара от 60 до 300 лв. Разрешителното за монтаж на покрив или на фасада на сграда в ЕС се отнася за периода посочен в договора за наем, но не по-дълъг от 5 години.

За да популяризиате бизнеса си бихте могли да поставите и фирмени указателни табели, които да указват точното местонахождение на вашия обект.  На тази указателно-информационна табела може да бъде изписано единствено името на обекта и/или логото, насочваща стрелка и брой метри разстояние.

- На една улица не може да се поставят повече от две такива указателни табели – по една за всяка от посоките на движение,

- общият брой на тези табели, свързани с вашия обект, може да бъде максимум до шест.

В случая органът, който дава разрешението, е кметът на Столична община, а не на района (например, р-н Триадица, гр. София), в който се намира обектът.

Важно!

Съгласно действащото законодателство за гр. София НЕ СЕ ИЗИСКВА одобрение от община за поставяне на:

- фирмени надписи с размер до 0,25 кв.м., когато същите са поставени на нивото на партера и успоредно на стената

https://artzone.bg/products/reklamni-tabeli/content/stklena-tabela-s-folioglass-company-sign/lightbox/ https://artzone.bg/products/reklamni-tabeli/content/tabela/lightbox/

- рекламни надписи или изображения с фолио на витрини или светещ надпис монтиран от вътрешната страна на витрината. 

https://artzone.bg/products/pvc-samozalepvashcho-folio/content/folio-pechat-za/lightbox/ https://artzone.bg/products/pvc-samozalepvashcho-folio/content/vitrini-folio-rqzane-lepene-pechat-plnotcvetno-logo/lightbox/

За повече подробности относно изискванията за поставяне на ФИРМЕНИ НАДПИСИ и РЕКЛАМНИ ТАБЕЛИ вижте Наредба за преместваемите обекти, за рекламните, информационни и монументално-декоративни елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община https://web2.apis.bg/sofiacouncil/p.php?i=2414168

За ФИРМЕНИ НАДПИСИ за търговски обекти - вижте РАЗДЕЛ IV и Глава 4, Раздел 1

За Информационно-указателни табели - моля обърнете внимание на Глава 4, Раздел 2

За ПОКРИВНИ РЕКЛАМИ - моля обърнете внимание на РАЗДЕЛ II и РАЗДЕЛ III Поставяне, регистриране и премахване на рекламни елементи - Раздел ІV