Artzone.bg - Рекламни Табели & Светещи букви

Светещи букви Deloitte

[[

Светещи букви Deloitte изработени и монтирани от екипа на Артзона - обемни букви със светодиодно осветление, светещи в синьо за рекламния надпис и в зелен цвят за точката в края на логото. Повърхността на буквите свети равномерно и силно - снимката е от 30 март 2017 - точно две години след монтажа на светещите букви :-). Светодиодните модули, които ползваме са с минимално време на работа 50000 часа без промяна на интензитета на светене!

~

Channel letters Deloitte produced and installed by Artzone - volume letters with LEDs, illuminated in blue and green for the logo. The surface of the letters is illuminated equal and strong - the picture was taken on March 30, 2017 - 2 years after we install the channel letters :-). The LED moduls we use are with minimum 50 000 hours work without any change in the light intensity!

]]