Artzone.bg - Рекламни Табели & Светещи букви

Разрешително за рекламна табела? Къде и как мога да поставя рекламна табела без разрешително?

Черна табела с обемни буквиТабела, обградена със зеленина. Красив вход на магазин - Salt Lake City https://www.studio-mcgee.com

Според действащата в момента НАРЕДБА за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община, с която може подробно да се запознаете на https://web2.apis.bg/sofiacouncil/p.php?i=2414168 е разрешено да поставите вашата РЕКЛАМНА ТАБЕЛА без да се налага да подавате документи за разрешително когато:

1. Табелата ви е монтирана вътре в сградата, в която се намира вашия офис не е необходимо да подавате документи за узаконяване

2. Вашата табела е с размер е до 0,25 м2 и се намира на нивото на партера и успоредно на стената - това са така наречените ФИРМЕНИ табели, на които обикновено е позиционирано логото на фирмата

"Чл. 49.1.

(4) Не се изисква одобряване на проект и разрешение за поставяне на фирмени надписи с размер до 0,25 м2, когато същите са поставени на нивото на партера и успоредно на стената или върху преместваеми обекти, както и за фирмени надписи, поставени върху витрини, независимо от площта им.

(5) Фирмени надписи с размер над 0,25 м2 върху преместваеми обекти с типов проект се допускат с разрешение на органа, компетентен да издаде разрешението за поставяне за съответния обект.

(6) Фирмените надписи се изписват задължително на български език и могат да бъдат дублирани и на друг език."

Рекламни табели за офисРекламни табели за офис на DigitalKidz и NewTrend - черна основа с цветни надписи, монтирани чрез холдери на отстояние от фасадата на сградата - изработка и монтаж от Артзона
Светеща табела за бар BUKOWSKIМонтажът на табела с размер под 0,25 кв.м и успоредно на стената не изисква разрешително за монтаж. Елегантната светеща табела дава информация за дейността на обекта и е евтин вариант, защото цената е ниска поради размера на табелата и се спестяват всички разходи за документи за узаконяване на табела за ресторант, магазин, търговски обект. ]]

3. Сте поставили надписи  или визия на фолио на търговски марки, на които, като търговец  сте представител, заемаща не повече от 20 % в I-ва и II-pa зона и не повече от 30 %  от витрините на търговския обект в останалите зони. Тоест ако витрината ви е 10 кв. м. надписите или отпечатаното фолио може да заеме  от 2 д 3 кв. м.  в зависимост от зоната, в която се намира вашия търговски обект.  Ето и точния текст от наредбата:

"Чл. 68. (1) Рекламната дейност по тази наредба се извършва чрез установените с нея елементи, средства, форми и дейности, като не се допуска:

- 1. реклама, забранена със закон или накърняваща общоприети морални ценности;

- 2. реклама, съдържаща под каквато и да е форма послания за религиозна, расова, етническа или политическа омраза, насилие, нетърпимост.

- 3. (нова - Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г.) реклама върху козирките, прозорците и витрините на стационарните търговски обекти, разположени на партерните етажи с изключение на реклама на търговски марки, на които търговецът е представител, заемаща не повече от 20 % в I-ва и II-pa зона и не повече от 30 % в останалите зони."

- в наредбата не е описано, че се забранява цялостното брандиране на витрините с матиращо фолио, тоест е възможно стига надписите да не надхвърлят 20-30 % от общата площ на витрината

За повече информация ни потърсете  на 0884851144 и екипът на Артзона ще ви консултира за всички възможности, при които не се налага узаконяване на рекламна табела.

При нужда предлагаме и подготовка на документи за искане за издаване на разрешително за поставяне на рекламна табела.

Артзона е производител на  рекламни табели от 2000 година и предлага проект, изработка и монтаж на реклани табели, светещи букви, покривна реклама и цялостно рекламно оформление на търговски обекти.


Новата рекламна табела на Спортен Център Европа Спарта

LED Светеща табела Спортен Център Европа Спарта светещи букви и логоСветещи букви СПОРТЕН ЦЕНТЪР светещи в бяло с ЛЕД осветление.Обемни букви ЕВРОПА и СПАРТА светят в червено. Стниците на всички светещи букви са прахово боядисани в черно. Емблемата лого е изработено с надписи на няколко нива за обем.Изработка на светеща табела Артзона

Новата рекламна табела на Спортен Център Европа Спарта в София, басейн Спартак бе изработена и монтирана от Артзона. Дизайнът на светещата табела в индустриален стил се допълва от елегантни светещи букви СПОРТЕН ЦЕНТЪР светещи в бяло и ЕВРОПА и СПАРТА светещи в червено. Страниците на светещите букви са черни, лицата им са с черен кант, за да изпъкват. Всички светещи букви на рекламната табела са монтирани пред метална решетка специално изработена за светещата табела на спортния център. Логото е изработено от елементи на няколко нива за обем. Цялата композиция привлича погледа към входа на новия спортен център, който скоро ще бъде отворен за посещения! Екипът на Артзона пожелава успех на Спортен Център Европа Спарта и много нови зали! Благодарим Ви за доверието! Благодарим Ви, че поръчахте рекламните табели и на вторият ви спортен център отново на Артзона!

Тук може да последвате страницата на Спортен Център Европа Спарта във Фейсбук
https://www.facebook.com/SportCenterEurope.Sparta/

Тук може да последвате страницата на Артзона във фейсбук
https://www.facebook.com/www.artzone.bg/


Рекламна / Светеща табела на магазин - Кога мога да поставя рекламна табела? Мога ли да поставя светеща табела? Какво точно казва законът?

РЕКЛАМНА ТАБЕЛА ДЖАК ДАНИЕЛСМагазинът на ул. Екзарх Йосиф 29 е изцяло с нова визия - обновена фасада и рекламна табела брандирана с логото на Джак Даниелс. Фасадата на магазина е облечена с алуминиев композитен панел - черен мат. Рекламните надписи са плотерно рязано фолио на 3М. Витрината на магазина е брандирана с логото на Джак Даниелс чрез облепване с перфофолио, което пропуска светлина в помещението. Рекламната табела е обемна, също изработена от алуминиев композитен панел – етаблбонд.


Може да поставите светеща или несветеща табела озобначаваща името на магазина ви или дейността, която извършвате на фасадата на жилищната сграда, където се намира вашият търговски обект. Има обаче и някои особености, с които трябва да се съобразите, тъй като Наредбата   го налага. Трябва да започна с обстоятелството, че не може  да  се монтират табели безразборно, където пожелаете и каквито решите. За  размери и местоположение на рекламната табела са посочени точни изисквания в Наредба за преместваемите обекти, за рекламните, информационни и монументално-декоративни елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община https://web2.apis.bg/sofiacouncil/p.php?i=2414168

Когато вашия обект се намира на нивото на улицата, табелата не може да се издава от фасадата на сградата на повече от 0,15м. Ако обаче поставите светещата табела на височина над 2,50 м над улицата, табелата ми ще може да стърчи извън фасадата, но само до 1,50 м от нея. В тази връзка, ако сте решили да поставя табела върху козирката или навеса, намиращи се над обекта ви, който е на партера, табелата не може да стои по-високо от 1 м.от тази козирка или навес, а така също и не може да закрива каквито и да било отвори по фасадата.

Процедура за поставяне на табели

След като се установи къде и как се поставя светеща рекламна табела трябва да се подготвят документи за подаване в общината за издаване на разрешително за монтаж на рекламната табела. Рекламна табела не може да бъде монтирана без разрешение от района на общината, в която се намира търговския обект. Разрешението за поставяне се получава от главния архитект на съответния район.

Как всъщност става процедурата по получаване на такова разрешение?

Преди въобще да отидете в общината, може да се свържете с Артзона на office@artzone.bg , която ще подготви дизайна и проект на вашата табела. След като одобрите дизайна може да възложите на Артзона изготвянето на проектна документация (набор от документи, който включва ПБЗ, конструктивен проект, архитектурен проект, ел. проект и идеен проект) и след като добавите документ за собственост или ползване – това най-често е договор за наем на помещението или нотариален акт за покупко-продажба, ако притежавам имота лично - може да подадете документите в общината.

Важно!

Отново е редно да се отбележи, че ако табела се поставя в сграда с режим на етажна собственост, към документите за общината, трябва да се прибави и протокол от проведено общо събрание на етажните собственици, от който да става ясно че ЕС се съгласява да бъде поставена такава табела на фасадата на сградата на същата ЕС. В едномесечен срок след подадеването на документите ще получите отговор от съответната община. За издаването на разрешителното следва да заплатите на общината сума, която в зависимост от обекта вариара от 60 до 300 лв. Разрешителното за монтаж на покрив или на фасада на сграда в ЕС се отнася за периода посочен в договора за наем, но не по-дълъг от 5 години.

За да популяризиате бизнеса си бихте могли да поставите и фирмени указателни табели, които да указват точното местонахождение на вашия обект.  На тази указателно-информационна табела може да бъде изписано единствено името на обекта и/или логото, насочваща стрелка и брой метри разстояние.

- На една улица не може да се поставят повече от две такива указателни табели – по една за всяка от посоките на движение,

- общият брой на тези табели, свързани с вашия обект, може да бъде максимум до шест.

В случая органът, който дава разрешението, е кметът на Столична община, а не на района (например, р-н Триадица, гр. София), в който се намира обектът.

Важно!

Съгласно действащото законодателство за гр. София НЕ СЕ ИЗИСКВА одобрение от община за поставяне на:

- фирмени надписи с размер до 0,25 кв.м., когато същите са поставени на нивото на партера и успоредно на стената

https://artzone.bg/products/reklamni-tabeli/content/stklena-tabela-s-folioglass-company-sign/lightbox/ https://artzone.bg/products/reklamni-tabeli/content/tabela/lightbox/

- рекламни надписи или изображения с фолио на витрини или светещ надпис монтиран от вътрешната страна на витрината. 

https://artzone.bg/products/pvc-samozalepvashcho-folio/content/folio-pechat-za/lightbox/ https://artzone.bg/products/pvc-samozalepvashcho-folio/content/vitrini-folio-rqzane-lepene-pechat-plnotcvetno-logo/lightbox/

За повече подробности относно изискванията за поставяне на ФИРМЕНИ НАДПИСИ и РЕКЛАМНИ ТАБЕЛИ вижте Наредба за преместваемите обекти, за рекламните, информационни и монументално-декоративни елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община https://web2.apis.bg/sofiacouncil/p.php?i=2414168

За ФИРМЕНИ НАДПИСИ за търговски обекти - вижте РАЗДЕЛ IV и Глава 4, Раздел 1

За Информационно-указателни табели - моля обърнете внимание на Глава 4, Раздел 2

За ПОКРИВНИ РЕКЛАМИ - моля обърнете внимание на РАЗДЕЛ II и РАЗДЕЛ III Поставяне, регистриране и премахване на рекламни елементи - Раздел ІV