Artzone.bg - Рекламни Табели & Светещи букви

Разрешително за монтаж на рекламна табела

Артзона предлага подготовка на необходимите документи за издаване на разрешително за монтаж на светещи табели, фирмени надписи и рекламни табели за ЦЯЛАТА СТРАНА– набор от документи, който включва ПБЗ (план безопасност и здраве), конструктивен проект, архитектурен проект, ел. проект и идеен проект. За повече информация се свържете с нас на 02 9554895 и office@artzone.bg

Съгласно действащото законодателство за гр. София не се изисква одобрение за поставяне на фирмени надписи с размер до 0,25 кв.м., когато същите са поставени на нивото на партера и успоредно на стената, както и за рекламни надписи или изображения с фолио на витрини или светещ надпис монтиран от вътрешната страна на витрината.


За повече подробности относно изискванията за поставяне на ФИРМЕНИ НАДПИСИ и рекламни табели вижте Наредба за преместваемите обекти, за рекламните, информационни и монументално-декоративни елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община

  • За ФИРМЕНИ НАДПИСИ за търговски обекти - вижте РАЗДЕЛ IV и Глава 4, Раздел 1
  • За Информационно-указателни табели - моля обърнете внимание на Глава 4, Раздел 2
  • За ПОКРИВНИ РЕКЛАМИ - моля обърнете внимание на РАЗДЕЛ II и РАЗДЕЛ III
  • Поставяне, регистриране и премахване на рекламни елементи - Раздел ІV
Агенция за външна реклама Артзона, основана през 2000 година, предлага изработка на светещи табели, светещи реклами и светещи букви, както и всякакви табели за магазини, офиси, барове, ресторанти и търговски обекти.