Artzone.bg - Рекламни Табели & Светещи букви

Документи за издаване на разрешително за монтаж на ФИРМЕНИ НАДПИСИ и СВЕТЕЩИ ТАБЕЛИ

Покривна светеща реклама за бизнес сграда Mitsubishi Electric

Рекламна Агенция Артзона предлага подготовка на необходимите документи за издаване на разрешително за монтаж на фирмени надписи или светещи табели – набор от документи, който включва ПБЗ, конструктивен проект, архитектурен проект, ел. проект и идеен проект. За повече информация се свържете с нас на 02 9554895 и office@artzone.bg

Съгласно действащото законодателство за гр. София НЕ СЕ ИЗИСКВА одобрение от община за поставяне на:

- фирмени надписи с размер до 0,25 кв.м., когато същите са поставени на нивото на партера и успоредно на стената
https://artzone.bg/products/reklamni-tabeli/content/stklena-tabela-s-folioglass-company-sign/lightbox/

https://artzone.bg/products/reklamni-tabeli/content/tabela/lightbox/

- рекламни надписи или изображения с фолио на витрини или светещ надпис монтиран от вътрешната страна на витрината.
https://artzone.bg/products/pvc-samozalepvashcho-folio/content/folio-pechat-za/lightbox/
https://artzone.bg/products/pvc-samozalepvashcho-folio/content/vitrini-folio-rqzane-lepene-pechat-plnotcvetno-logo/lightbox/

За повече подробности относно изискванията за поставяне на ФИРМЕНИ НАДПИСИ и РЕКЛАМНИ ТАБЕЛИ вижте Наредба за преместваемите обекти, за рекламните, информационни и монументално-декоративни елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община
https://web2.apis.bg/sofiacouncil/p.php?i=2414168

За ФИРМЕНИ НАДПИСИ за търговски обекти - вижте РАЗДЕЛ IV и Глава 4, Раздел 1

За Информационно-указателни табели - моля обърнете внимание на Глава 4, Раздел 2

За ПОКРИВНИ РЕКЛАМИ - моля обърнете внимание на РАЗДЕЛ II и РАЗДЕЛ III Поставяне, регистриране и премахване на рекламни елементи - Раздел ІV


Брандиране на магазин с фолио печат

Фолио печат за витрини на Магазин на Симеоновско шосе № 11Пълноцветен печат на фолио, което не пропуска светлина в помещението, както бе и желанието на клента. Фолио е монтирано на витрините на магазин за хранителни стоки в София, Симеоновско шосе № 11. Рекламното фолио е с ламинат, за да не избледнява на силното слънце.

Рекламна Агенция Артзона отпечата и монтира изображение на витрините на магазин на бул. Симеоновско шосе 11. Витрините на магазина за хранителни стоки са брандирани чрез облепване с фолио пълноцветен печат . Фолиото е не пропуска светлина, каквото е и изискването на нашия клиент и е ламинирано, за да не избледняват цветовете на печата на силното слънце.


Тотем и обемни букви за ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ

Обемни букви Община Божурище и лого - 3D lettersОбемни букви ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ изработени от алуминиева ламарина и боядисани прахово. Логото на Община Божурище е с обемни елементи.

Рекламна агенция Артзона изработи обемни букви ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ - буквите са метални и прахово боядисани, за да бъдат устойчиви на капризите на времето. Логото на Община Божурище е многопластово, изработено от обемни цветни елементи.

За упътване към общината Артзона изработи и монтира 2 информационни тотема - тук може да видите снимка. Тотемите са облечени с алуминиев композитен панел, логото е с обемни елементи.

https://artzone.bg/products/totemi/content/informatcionen-totem-obshchina-bozhurishche/lightbox/